Aluekeskuspalkka vuodelle 2021 haettavana

Pirkanmaan Tanssin Keskus julistaa haettavaksi aluekeskuspalkan vuodelle 2021. Aluekeskuspalkan hakuaika on 6.5.-3.6.2020.

Aluekeskuspalkka myönnetään ensisijaisesti pirkanmaalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Aluekeskuspalkkaa voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos taiteellinen työskentely tapahtuu Pirkanmaalla. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn ja uran kehittymistä. Aluekeskuspalkkahakemuksista valitaan myös Liikelaiturin House-taiteilijat vuodelle 2021.

Aluekeskuspalkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Aluekeskuspalkan suuruus määräytyy vuodesta 2021 eteenpäin hakijan kokemuksen mukaan: 2 500 € (uran alkuvaihe), 3 000 € (yli 10 vuotta taiteellista työskentelyä takana) ja 3 600 € (yli 20 vuotta taiteellista työskentelyä takana). Kokemus lasketaan tanssialan ammattilaiseksi valmistumisesta lähtien. Kokemuksen tulee selvitä hakijan ansioluettelosta.

Muutoin Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkan haku- ja valintaprosessi säilyy samana kuin edellisenä vuonna. Yhä edelleen tarkoituksena on siirtää haku- ja valintaprosessin pääpaino kirjallisesta materiaalista aitoon kohtaamiseen ja keskusteluun. Lisäksi halutaan nostaa päätöksentekoa varten taiteilijan oma ääni esille.

Aluekeskuspalkkahakemuksen vapaamuotoisessa motivaatiokirjeessä hakija pohtii aluekeskuspalkan merkitystä hänen tämänhetkisen työuransa kannalta. Motivaatiokirjeen mitta on maks. 1 A4. Vaihtoehtoisesti kirjallisen motivaatiokirjeen voi korvata maks. 2 min motivaatiovideolla. Videossa hakija yhtä lailla pohtii aluekeskuspalkan merkitystä hänen tämänhetkisen työuransa kannalta sanallisesti, liikkeellisesti tai muulla tavoin. Videoksi riittää puhelimella, vaakatasossa kuvattu video. Jos videoon liittyy puhetta, tulee pitää huoli, ettei se jää taustamelun alle. Motivaatiovideo tulee toimittaa verkkolinkin kautta.

Päätösprosessin tukemiseksi ja syventämiseksi pidetään kaikilla halukkaille hakijoille henkilökohtainen keskustelutilaisuus. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä hakuajan jälkeen 10.6.-12.6.2020. Keskusteluun varataan aikaa maks. 20-30 min / hakija. Tilaisuuteen osallistuvat toiminnanjohtaja Piia Kulinin lisäksi Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitusjäsen Lotta Skaffari ja hallituksen ulkopuolinen jäsen Tuula Linnusmäki. Keskustelutilaisuus on luottamuksellinen ja sen tavoitteena on avata hakemusta ja aluekeskuspalkalla suunniteltua taiteellisen työskentelyn sisältöä. 

Aluekeskuspalkkahakemukset liitteineen toimitetaan määräpäivään 3.6.2020 klo 23.59 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemusta ja liitteitä ei oteta postitse vastaan vaan kaikki materiaali lähetetään sähköisessä muodossa. 

Hakuohjeet ja –lomake:  
http://www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/aluekeskuspalkka/ 

Tiedustelut
Toiminnanjohtaja Piia Kulin
p. 050 552 1138 / piia.kulin (ät) sisasuomentanssi.fi

Päätökset aluekeskuspalkasta tehdään kesäkuun 2020 aikana. 

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere