Aluekeskuspalkkahakemus vuodelle 2021

Pirkanmaan Tanssin Keskus julistaa haettavaksi aluekeskuspalkan vuodelle 2021. Aluekeskuspalkan hakuaika on 6.5.-3.6.2020.

Aluekeskuspalkka myönnetään ensisijaisesti pirkanmaalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Aluekeskuspalkkaa voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos taiteellinen työskentely tapahtuu Pirkanmaalla. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn ja uran kehittymistä. Aluekeskuspalkkahakemuksista valitaan myös Liikelaiturin House-taiteilijat vuodelle 2021.

Aluekeskuspalkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Aluekeskuspalkan suuruus määräytyy vuodesta 2021 eteenpäin hakijan kokemuksen mukaan: 2 500 € (uran alkuvaihe), 3 000 € (yli 10 vuotta taiteellista työskentelyä takana) ja 3 600 € (yli 20 vuotta taiteellista työskentelyä takana). Kokemus lasketaan tanssialan ammattilaiseksi valmistumisesta lähtien. Kokemuksen tulee selvitä hakijan ansioluettelosta.

Muutoin Pirkanmaan Tanssin Keskuksen aluekeskuspalkan haku- ja valintaprosessi säilyy samana kuin edellisenä vuonna. Yhä edelleen tarkoituksena on siirtää haku- ja valintaprosessin pääpaino kirjallisesta materiaalista aitoon kohtaamiseen ja keskusteluun. Lisäksi halutaan nostaa päätöksentekoa varten taiteilijan oma ääni esille.

Aluekeskuspalkkahakemuksen vapaamuotoisessa motivaatiokirjeessä hakija pohtii aluekeskuspalkan merkitystä hänen tämänhetkisen työuransa kannalta. Motivaatiokirjeen mitta on maks. 1 A4. Vaihtoehtoisesti kirjallisen motivaatiokirjeen voi korvata maks. 2 min motivaatiovideolla. Videossa hakija yhtä lailla pohtii aluekeskuspalkan merkitystä hänen tämänhetkisen työuransa kannalta sanallisesti, liikkeellisesti tai muulla tavoin. Videoksi riittää puhelimella, vaakatasossa kuvattu video. Jos videoon liittyy puhetta, tulee pitää huoli, ettei se jää taustamelun alle. Motivaatiovideo tulee toimittaa verkkolinkin kautta.

Päätösprosessin tukemiseksi ja syventämiseksi pidetään kaikilla halukkaille hakijoille henkilökohtainen keskustelutilaisuus. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä hakuajan jälkeen 10.6.-12.6.2020. Keskusteluun varataan aikaa maks. 20-30 min / hakija. Tilaisuuteen osallistuvat toiminnanjohtaja Piia Kulinin lisäksi Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallitusjäsen Lotta Skaffari ja hallituksen ulkopuolinen jäsen Tuula Linnusmäki. Keskustelutilaisuus on luottamuksellinen ja sen tavoitteena on avata hakemusta ja aluekeskuspalkalla suunniteltua taiteellisen työskentelyn sisältöä.

Aluekeskuspalkkahakemukset liitteineen toimitetaan määräpäivään 3.6.2020 klo 23:59 mennessä alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakemusta ja liitteitä ei oteta postitse vastaan vaan kaikki materiaali lähetetään sähköisessä muodossa. Lue tarkempi hakemuksen täyttöohje tästä (pdf-tiedosto).

HUOM! Lomakkeelle kirjoittamasi tiedot eivät tallennu automaattisesti. Jos verkkoyhteys pätkii lomaketta lähetettäessä, tiedot saattavat hävitä. Tästä syystä kirjoita lomakkeeseen tulevat tekstit valmiiksi ensin omalla koneellasi olevaan tekstidokumenttiin ja kopioi ne sieltä oikeisiin kohtiin, kun kaikki tiedot ja liitteet ovat valmiina lähetettäviksi.

Saat lähettämistäsi tiedoista varmistuksen automaattisesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli tätä viestiä ei tule parin tunnin kuluessa (tarkista varuilta myös roskaposti), ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.

Tiedustelut

Toiminnanjohtaja Piia Kulin
p. 050 552 1138 / piia.kulin (ät) sisasuomentanssi.fi

Päätökset aluekeskuspalkasta tehdään kesäkuun 2020 aikana.

Hakulomake: Aluekeskuspalkka 2021

1. Hakijan tiedot

Nimi

Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Syntymäaika

Hakijan lyhyt esittely (max. 5 lausetta):

2. Aluekeskuspalkan määrä

Aluekeskuspalkkaa haetaan:
1 kk2 kk3 kk

3. Työskentely

Miten aluekeskuspalkka tukee taiteellisen työskentelyn kehittymistä? (tiivistelmä, maks. 10 lausetta)

Onko työskentelyjaksoon mahdollista ottaa mukaan myös työharjoittelijoita Tampereen konservatorion tanssijakoulutuksesta?
KylläEi
Jos vastasit kyllä, kuinka monta harjoittelijaa?

4. Aikataulu

Alustava aikataulu:

5. Keskustelutilaisuus

Haluan osallistua henkilökohtaiseen keskustelutilaisuuteen:
KylläEn

6. Hakemuksen liitteet

Hyväksytyt tiedostomuodot: doc., docx. ja pdf. Lähetä mahdolliset kuvatiedostot jpg., tiff. tai png. -tiedostoina. Tiedoston maksimikoko on 1 MB.

Pakolliset liitteet:

Valitse jompikumpi vaihtoehdoista 1 tai 2:

1. Motivaatiokirje: pohdi missä urasi vaiheessa olet tällä hetkellä ja miten aluekeskuspalkka tukisi taiteellista työskentelyäsi ja sen kehittymistä. (maks. 1 sivu):

2. Motivaatiovideo: pohdi missä urasi vaiheessa olet tällä hetkellä ja miten aluekeskuspalkka tukisi taiteellista työskentelyäsi ja sen kehittymistä (maks. 2 min). Videolinkki ja mahdollinen salasana:

Hakijan CV (maks. 2 sivua):

Muut liitteet:

Mahdolliset verkkolinkit:

Muut liitteet (nimeä alle ja lataa tiedostot järjestyksessä):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. Tietojen luovuttaminen ja henkilötietorekisteri

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Pirkanmaan Tanssin Keskus ry ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Annan suostumukseni henkilötietojeni ja luovuttamieni asiakirjojen käyttöön. Lähettämällä hakemuksen suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään. Vakuutan hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi.

Myönnetystä aluekeskuspalkasta ja aluekeskuspalkalla työskentelystä saa antaa tiedot julkisuuteen. Tietoja käytetään Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n ja Liikelaiturin tiedotteissa, uutiskirjeessä, somekanavissa ja tapahtumakalenterissa.
KylläEi

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere