Avustuskalenteri

Avustuskalenteri on viitteellinen. Tutustu aina myös avustuksen myöntäjän antamiin ohjeisiin ja aikatauluihin. Klikkaa kuukautta nähdäksesi kyseisen kuukauden aikana haussa olevat apurahat ja avustukset.

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

4.1.

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Avustus monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön
Avustuksella tuetaan maahanmuuttajien ja muiden kansallisten etnisten vähemmistöjen kulttuuri-, taide- ja nuorisotoimintaa sekä rasismin, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastaista, sekä hyviä etnisiä suhteita edistävää yhteisöjen toimintaa ja hankkeita.
www.minedu.fi

31.1.

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Avustus vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen
Opetusministeriö myöntää vuosittain valtionavustusta vammaisjärjestöille ja -yhteisöille niiden taide- ja kulttuuritoimintaan. Vuodesta 2005 lähtien avustuksia on myönnetty myös kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.
www.minedu.fi

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto – Projektiapurahat ja oleskelustipendit
Suomessa asuville tai toimiville yksityishenkilöille (ei ryhmille) voidaan myöntää oleskelustipendejä Ruotsiin. Oleskelustipendi voidaan myöntää esimerkiksi tutkimus-, opinto- tai reportaasimatkoihin. Stipendi kattaa 2, 4, 7 tai 14 vuorokauden pituisen oleskelun Freys-hotellissa tai Lilla Rådmannen-hotellissa Tukholmassa sekä ateria- ja matka-apurahan. Suomessa asuvalle hakijalle voidaan myös myöntää oleskelustipendi muualla Ruotsissa.
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston projektiapurahat ja stipendit julistetaan haettaviksi kahdesti vuodessa: hakuajat 15.9. ja 31.1.
www.kulttuurirahasto.net

takaisin alkuun

Helmikuu

10.2.

Suomen Kulttuurirahaston Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen rahastot

Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme

28.2.

Taiteen keskustoimikunta – Matka-apurahat yksityishenkilöille
Taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden ulkomaille suuntautuvista matkoista aiheutuviin menoihin
www.taiteenkeskustoimikunta.fi

Nuori Kulttuuri – Matka-avustukset
Nuori Kulttuuri -matka-avustuksia myönnetään vähintään kolmen hengen ryhmille. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29-vuotiaita.
www.cimo.fi

takaisin alkuun

Maaliskuu

31.3.

Taiteen keskustoimikunnan haut:

Taiteilija-apurahat (0,5-5 -vuotisia työskentelyapurahoja)
Työskentelyedellytysten turvaamiseen, sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatkokoulutukseen. Valtion taidetoimikunta voi asettaa valtion taiteilija-apurahan saamisen ehdoksi, ettei apurahan saaja ole apurahakaudellaan palkatussa tehtävässä. Lisätiedot: www.taiteenkeskustoimikunta.fi

Residenssiapurahat yksityishenkilöille (kuluvan vuoden residensseihin)
Residenssiavustusta voivat hakea matka- ja elämiskustannuksiin taiteilijat, jotka on hyväksytty vahvistettuihin, pitkäkestoisiin (pääsääntöisesti vähintään 2 kk) kansainvälisiin taiteilijavierasohjelmiin. Tukea ei kuitenkaan myönnetä Suomen valtion muulla tavoin tukemiin taiteilijaresidensseihin kuten Pariisin Cité, Ateena, Marbella, Grassina,Villa Lante, Visuaalisten taiteiden säätiö Yhdysvalloissa, Oaxaca Meksikossa tai Villa Karo Beninissä. Avustuksia voivat hakea  myös kunnat, yhdistykset ja muut residenssejä ylläpitävät yhteisöt taiteilijaresidenssien käynnistys- ja toimintakuluihin. Lisätiedot: www.taiteenkeskustoimikunta.fi

muut haut:

ZODIAK – Uuden Tanssin Keskus – Tuotantohaku
Zodiakin toiminnan rungon muodostaa kantaesitysohjelmisto. Zodiak toimii valittavan kantaesitysohjelmiston osalta teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta. Myös uusinta- ja vierailuesitysehdotukset huomioidaan. Kantaesitysohjelmistoon haetaan taiteellisesti korkeatasoisia ja persoonallisia tanssiteoksia, sekä perinteisten teosmuotojen rinnalle myös  uutta koreografista ajattelua edustavia teoksia ja esityskonsepteja. Lisäksi ehdotukset yhteistyöhön liittyen, kursseiksi ja kurssien opettajiksi ovat tervetulleita. Lisätiedot Zodiakin sivuilta: www.zodiak.fi

takaisin alkuun

Huhtikuu

30.4.

Taiteen keskustoimikunta – Matka-apurahat yksityishenkilöille
Taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden ulkomaille suuntautuvista matkoista aiheutuviin menoihin.  Hakuajat kuluvan vuoden matkoihin helmikuun, huhtikuun ja elokuun loppuun mennessä. Seuraavan vuoden matka-apurahahakemukset marraskuun loppuun mennessä.
www.taidetoimikunta.fi

takaisin alkuun

Toukokuu

Pirkanmaan taidetoimikunnan ulkomaan matka-apurahaa vuodella 2011 voi hakea toukokuussa. Lisätietoa Pirkanmaan taidetoimikunnan sivuilta.

31.5.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
www.wihurinrahasto.fi

Majaoja-säätiö
www.majaoja-saatio.fi

takaisin alkuun

Elokuu

Pirkanmaan taidetoimikunnan ulkomaan matka-apurahaa vuodella 2011 voi hakea elokuussa. Lisätietoa Pirkanmaan taidetoimikunnan sivuilta.

31.8.

Alfred Kordelinin säätiö
www.kordelin.fi

Saaren kartanon residenssi
www.koneensaatio.fi

Taiteen keskustoimikunta – Matka-apurahat yksityishenkilöille
Taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisistä matkoista aiheutuviin menoihin. Haut helmi-, huhti- ja elokuussa saman vuoden matkoihin ja marraskuussa seuraavan vuoden matkoihin.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi

Pohjoismainen Kulttuuripiste – Liikkuvuusavustukset
www.kknord.org


Huom!
Pohjoismaisen kulttuurirahaston haku päättyy 1.9. (2011)
www.nordiskkulturfond.org

takaisin alkuun

Syyskuu

1.9.

POHJOISMAINEN KULTTUURIRAHASTO
Rahasto tukee pohjoismaiden sekä niiden itsehallintoalueiden välistä kulttuuriyhteistyötä sekä pohjolassa että sen ulkopuolella. Rahasto edistää monipuolista taide- ja kulttuuritoimintaa, jota harjoittavat sekä ammattilaiset että harrastelijat. Rahastolla on neljä vuotuista hakukierrosta, joista kullakin voi hakea enintään 500 000 Tanskan kruunun (n. 67 000 euron) apurahaa. Hakuajat päättyvät 1.helmikuuta, 1. huhtikuuta,
1. syyskuuta ja 1. lokakuuta

www.nordiskkulturfond.org
Hakuajat 2012 täällä

30.9.

Opetus- ja kulttuuriministeriö – VALTION YLIMÄÄRÄINEN TAITEILIJAELÄKE
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. Eläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus ja -lomakkeet täällä

Taiteen keskustoimikunnan 30.9. päättyvät haut:

ARVOSTELIJOIDEN, MEDIATAITEEN JA MONITAITEELLISTEN HANKKEIDEN KOHDEAPURAHAT YKSITYISHENKILÖILLE
Tietyn työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön. Apurahat myönnetään seuraavan vuoden hankkeisiin.
www.taiteenkeskutoimikunta.fi

APURAHAT MONIKULTTUURISUUTTA EDISTÄVIIN TAIDEHANKKEISIIN
Apurahoilla tuetaan maahanmuuttajien ja kansallisten etnisten vähemmistöjen taiteellista toimintaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta tukevia taidehankkeita Suomessa.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi

TANSSITAITEEN KOHDEAPURAHAT YKSITYISHENKILÖILLE
Tanssitaidetta ja -kulttuuria edistäviin hankkeisiin kuten tanssiproduktioiden valmistuskuluihin ja ammattijohtoisiin tanssiharrastajien projekteihin sekä tanssitapahtumiin ja muihin yhteistyöhankkeisiin (esim. koulutukseen liittyvät). Tukea voidaan myöntää myös muihin projekteihin, kuten taiteelliseen työhön liittyviin kuluihin, työkustannusten korvaamiseen sekä hankkeiden/teosten esittely- ja julkaisukustannuksiin. Apurahat myönnetään seuraavan vuoden hankkeisiin. www.taiteenkeskustoimikunta.fi

HUOM! Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston 1. hakuaika päättyy 1.10.2012
Rahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1. lokakuuta apurahan käyttöä edeltävänä vuonna. Koskee sekä projektiapurahoja että oleskelustipendejä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti toukokuussa.
Lisätietoa kulttuurirahaston sivuilta

takaisin alkuun

Lokakuu

12.10.

Opetus- ja kulttuuriministeriö – TAITEILIJOIDEN TOIMEENTULON JA TYÖLLISYYDEN KEHITTÄMINEN SEKÄ VAPAAN KENTÄN TUKI
Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja vapaan kentän toimintaedellytyksiä.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus, -ohjeet ja -lomakkeet täällä

31.10.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.10. sulkeutuvat haut:

AVUSTUS VALTAKUNNALLISILLE TANSSITAIDEJÄRJESTÖILLE
Valtionavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka edistävät suomalaista tanssin alan ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista. Hakuaika päättyy 31.10.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus täällä

AVUSTUS VALTAKUNNALLISILLE NÄYTTÄMÖTAIDEJÄRJESTÖILLE
Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuripoliittisen toimintaan järjestöille, jotka edistävät suomalaista näyttämötaiteen ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista. Hakuaika päättyy 31.10.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus täällä

KULTTUURILEHDET
Avustusta voidaan myöntää lehdelle, joka ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Hakuaika päättyy 31.10.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus täällä

AVUSTUKSET VALTAKUNNALLISILLE KULTTUURITAPAHTUMILLE
Hakuaika päättyy 31.10.
Avustuksen tarkoitus on turvata taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.
www.minedu.fi
Hakuilmoitus täällä

Taiteen keskustoimikunnan 31.10. sulkeutuvat haut:

RESIDENSSIAPURAHAT YKSITYISHENKILÖILLE
Taiteen keskustoimikunta myöntää residenssiapurahoja ammattitaiteilijoille. Apurahat on tarkoitettu matka- ja elinkustannuksiin jotka on hyväksytty vahvistettuihin, ulkomailla toimiviin kansainvälisiin taiteilijavierasohjelmiin. Oleskelun tulee kestää vähintään kaksi kuukautta.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Hakulomake ja -ohjeet täällä

RESIDENSSIAVUSTUKSET YHTEISÖILLE
Taiteen keskustoimikunta myöntää residenssiavustukisa yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, kunnille ja yrityksille. Residenssiavustus on tarkoitettu taiteilijaresidenssien käynnistys- ja toimintakuluihin.
www.taiteentoimikunta.fi
Hakulomake ja -ohjeet täällä

TANSSITAITEEN ERITYISAVUSTUKSET YHTEISÖILLE
Tanssitaidetoimikunta myöntää erityisavustuksia yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja yrityksille. Avustus on tarkoitettu tanssitaidetta ja -kulttuuria edistäviin hankkeisiin kuten tanssiproduktioiden valmistuskuluihin, ammattijohtoisiin tanssiharrastajien projekteihin, pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen, koulutukseen liittyviin hankkeisiin (seminaarit, kurssit tms) sekä teosten esittely- ja julkaisukustannuksiin.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Hakulomake ja -ohjeet täällä

TANSSITAITEEN TOIMINTA-AVUSTUKSET YHTEISÖILLE
Rahoituslain ulkopuolisten tanssiryhmien ja -teattereiden toimintaan tai jotakin toiminnan alaa varten.
Tuki on harkinnanvaraista ja sitä haetaan ja myönnetään vuodeksi kerrallaan kunakin vuonna erikseen. Tuen myöntämisen perusteita ovat mm. yhteisön taiteelliset, taloudelliset ja tuotannolliset edellytykset.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi
Hakulomake ja -ohjeet täällä

Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto

Suomen kulttuurirahaston keskusrahaston apurahoja myönnetään kaikille kulttuurinaloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opiskelua. Hakuaika on 1. – 31.10.
www.skr.fi

ALUEELLISET APURAHAT

Hakuaika: 1.10.2012 – 31.10.2012
TAITEILIJA-APURAHAT, PIRKANMAA
Pirkanmaalaisille ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille, jotka harjoittavat taiteellista toimintaa ammattimaisesti ja päämäärätietoisesti ja joilla on jo omalla taiteenalallaan riittävästi näyttöjä.
www.pirkanmaantaidetoimikunta.fi
Hakuohjeet ja -lomake täällä

ULKOMAAN MATKA-APURAHAT, PIRKANMAA
Pirkanmaalaisille ammattitaiteilijoille ja työryhmille matkakustannuksiin Pirkanmaalta kohteeseen ja takaisin edullisinta julkista kulkuvälinettä käyttäen.
Hakuohjeet ja -lomake täällä

Hakuaika 1.10. – 31.10. 2012
Alueiden TYÖSKENTELYAPURAHAT
Alueellisten taidetoimikuntien työskentelyapurahat on tarkoitettu alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen.
Pirkanmaa (ks. taiteilija-apuraha)
Häme
Keski-Suomi

Hakuaika 1.10. – 31.10.2012
Alueiden KOHDEAPURAHAT

Alueellisten taidetoimikuntien kohdeapurahat on tarkoitettu alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen.
Pirkanmaa
Häme
Keski-Suomi

Hakuaika 1.10. – 31.10.2012
Alueiden YHTEISÖAVUSTUKSET
Alueellisten taidetoimikuntien yhteisöavustukset on tarkoitettu alueen yhteisöille kuten yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja osuuskunnille erilaisten taidetoimintojen kuten näyttelyiden, seminaarien, koulutustilaisuuksien ja kurssien järjestämiseen.
Häme
Keski-Suomi

takaisin alkuun

Marraskuu

30.11.


Opetus- ja kulttuuriministeriö: VAMMAISYHTEISÖJEN KULTTUURITOIMINTA JA KULTTUURIN SAAVUTETTAVUUDEN EDISTÄMINEN
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtionavustuksia vammaisjärjestöille ja -yhteisöille niiden taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksia myönnetään myös kulttuurin saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Hakijoina voivat tällöin olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.
www.minedu.fi
Hakuohjeet ja -lomakkeet täällä

Taiteen keskustoimikunta -MATKA-AVUSTUKSET vuoden 2013 matkoihin
Taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisistä matkoista aiheutuviin menoihin. Hakuajat 31.3., 31.5. ja 30.9. kuluvan vuoden matkoihin ja 30.11. seuraavan vuoden matkoihin.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi

ALUEIDEN LASTENKULTTUURIAPURAHAT
Alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuuriapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitosten opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin.
Pirkanmaa
Häme
Keski-Suomi

Alueiden LASTENKULTTUURIAVUSTUKSET
Alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuurin avustukset on tarkoitettu yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille lasten- ja nuortenkulttuuria edistäviin hankkeisiin.
Pirkanmaa
Häme
Keski-Suomi

Alueiden KULTTUURIN HYVINVOINNIN YHTEISÖAVUSTUKSET
Alueellisten taidetoimikuntien yhteisöavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin on tarkoitettu edistämään yhteisöllisyyttä, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämistä sekä työhyvinvoinnin tukemista kulttuurin ja taiteen keinoin.
Pirkanmaa
Häme
Keski-Suomi

takaisin alkuun

Joulukuu

17.12.

Samuel Huberin Taidesäätiö
Samuel Huberin taidesäätiö jakaa vuosittain apurahoja yksittäisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat musiikin, teatterin, tanssin, sirkus- tai performanssitaiteen parissa. Tukea annetaan kaikenkielisille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit. Apurahan suuruus on yksityisille maksimissaan 1500€ ja ryhmille maksimissaan 2500€.
Lisätietoa: www.hubersaatio.fi

HUOMAA myös tammikuun alussa haettavat avustukset!

takaisin alkuun

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere