Lomakkeet

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus on siirtynyt käyttämään sähköisiä lomakkeita, jotka löydät allaolevista linkeistä. Postitse lähetettyjä hakulomakkeita ja liitteitä ei siis enää oteta vastaan vaan kaikki materiaali pyydetään lähettämään sähköisessä muodossa.

Vain välttämättömimmissä tilanteissa voidaan yksittäinen liitemateriaali toimittaa postitse osoitteeseen Yliopistonkatu 58 D, 33100 Tampere.

Tuotantohakulomakkeet

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n myöntämät tuotantotuet ovat Joustava tuki, Osatuotantotuki uusille teoksilla ja uusi esityskonsepti Pop up ART yhdessä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa.  Tuotantotukihakemukset löydät osoitteesta www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/tuotantohakulomakkeet

Raportointilomakkeet

Aluekeskuksen tukien saajat on velvoitettu raportoimaan käytöstä kuukauden kuluessa projektin toteutumisesta erillisilla tilityslomakkeilla. Myös tilityslomakkeet löytyvät nyt sähköisinä osoitteesta http://www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/raportointi/

Ammattilaiskatalogi

Katalogi on käytetty ja kysytty joten kannattaa ehdottomasti päivittää omat tietonsa ajan tasalle. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota vapaamuotoiseen esittelyyn joka antaa tilaa kertoa omista vahvuuksistaan ja erityisistä mielenkiinnon kohteistaan. Esittelystä ei kannata tehdä pelkkää cv:n kertausta!

Lomakkeessa on oma sarakkeensa myös englanninkieliselle esittelylle, jossa voitte lyhyen esittelytekstin lisäksi kertoa myös koulutustaustastanne ja työkokemuksestanne.

Mikäli haluat tulla esille useammassa eri kategoriassa, täytä jokaisen osa-alueen lomake erikseen; kirjoita myös eri osa-alueille omat esittelytekstit opettajan / tanssijan / koreografin tms näkökulmasta. Lomakkeet löydät alla olevista linkeistä.

Palautelomakkeet

Ammattilaispalautteen aluekeskuksen järjestämästä toiminnasta voi jättää näiden lomakkeiden kautta.

Tanssista tuotteeksi pilotoinnit

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere