Taide kylässä -hankkeen loppuraportti

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen Taide kylässä -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hanke toteutettiin Tampereen kaupungin Etelä-Kaakko kotihoitoyksikön kanssa marraskuu 2016 – kesäkuu 2017 (8 kk) välisenä aikana. Hankkeen aikana taidekyläilyihin osallistui 23 asiakasta. Polutuksessa mukana oli 14 asiakasta, ja heistä 11 asiakkaan polutus jatkaa myös hankkeen jälkeen. Kotihoitoyksiköstä Taide kylässä -tiimiin osallistui neljä lähihoitajaa. Kotihoitoyksikkö on sitoutunut jatkamaan toimintaa ja heidän kanssaan on laadittu jatkotoimenpiteet syksystä 2017 lähtien.

Raportissa esitetään lisätoimenpide-ehdotuksia kotihoidon taidetoimintaan sekä yhdeksän toimenpide-ehdotusta Tampereen kaupungille. Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf-tiedosto).

Taide kylässä -hanke valittiin toteutettavaksi keväällä 2016 Tampereen kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen ideakilpailusta, jossa etsittiin uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Taide kylässä -hankkeen keskeisinä tavoitteina oli ikäihmisten mahdollisen yksinäisyydentunteen vähentäminen sekä kotihoidon asiakkaiden epävirallisten ja virallisten auttamissuhteiden ja verkostojen synnyttäminen taiteen ja kotihoidon tukemana.

Kiitos kaikille kanssakulkijoille.

Yhdessä toimien kohti yhteisöllistä tulevaisuutta!

Taide kylässä -hanke

Taide kylässä -hankkeen taiteilijat: sellisti Elina Honkonen ja yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen.

Tampereen kaupunki avasi keväällä 2016 taiteen ammattilaisille avoimen ideakilpailun/- haun, jossa etsittiin uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus osallistui kilpailuun Taide kylässä -hankkeella, joka valittiin toteutettavaksi. Hanke alkoi vuoden 2016 marraskuussa ja kestää vuoden 2017 kesäkuun loppuun ja se toteutetaan Tampereella Multisillan ja Peltolammin alueilla yhdessä Etelä-Kaakon kotihoitoyksikön kanssa.

Taide kylässä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kotihoidon asiakkaiden sosiaalisten suhteiden- ja verkostojen synnyttäminen taiteen, taiteilijoiden ja kotihoidon henkilökunnan tukemana.

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua ikäihmisten yksinäisyydestä. Taide kylässä -hankkeessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ikäihmisten mahdollisen yksinäisyyden tunteen vähentäminen. Hanke suunnataan kotipalvelun asiakkaille, joilla ei ole vapaa-ajan toimintaa kodin ulkopuolella ja joille sosiaalisten verkostojen vahvistaminen on tärkeää.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksesta hankkeessa työskentelee yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen, muusikko, sellisti Elina Honkonen ja koordinaattorina tanssitaiteilija Tuula Linnusmäki. Aluekeskuksen tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen KOTI – KOTIKYLÄ – KYLÄKESKUS

KOTI vaiheessa taiteilijapari tekee kahtena päivänä viikossa kotikäyntejä kotihoidon henkilökunnan kanssa. Kotikäynnit kestävät koko hankkeen toimintajakson ajan. Kotikäyntien lukumäärä riippuu asiakkaan omista tarpeista ja toiveista. Taiteilijaparin vierailulle on ollut kova kysyntä. Tavoiteena on myös välittää kotihoidon työntekijöille taiteen kautta uudenlaisia kohtaamistapoja asiakkaan kanssa.

KOTIKYLÄ vaiheen tavoitteena on luoda mukana oleville ikäihmisille vertaistukiverkosto. Tampereen kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät runsaasti erilaista toimintaa, kuten luotsi-, ystävätoimintaa ja vertaistukea. Hankkeen tiimoilla pyritään siihen, että olemassa olevat palvelut ja asiakkaat kohtaavat. Tätä vaihetta ohjaa hankkeen koordinaattori yhdessä taiteilijoiden ja henkilökunnan sekä yhteistyökumppanien kanssa.

KYLÄKESKUS on hankkeen kolmas vaihe, jossa asiakas hänen niin halutessaan ohjataan yhteiseen yhteisölliseen toimintaan. Näitä palveluja ovat mm. korttelikerhot, palvelukeskus- ja kerhotoiminta, joissa myös hankkeen taiteilijat järjestävät säännöllisesti toimintapäiviä.

Taidetta, yhteistyötä ja kohtaamisia.
Ei vähempää kuin:

IHMINEN IHMISELLE – YHDESSÄ TOIMIEN KOHTI YHTEISÖLLISTÄ TULEVAISUUTTA

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/Taide kylässä hankkeen koordinaattori
Tuula Linnusmäki
tuula.linnusmaki (ät) sisasuomentanssi.fi

Hanketta voi seurata Facebookissa: http://www.facebook.com/taidekylassa

TEIJO – hankkeen avoin työpajapäivä ja Kati Outisen monologiesityksen kiertue Tampereen teatterikesäviikolla

TEIJO-hankkeen logo
TEIJO –tee itse taidetta ja osallistu –hanke starttaa toiminnallisesti Tampereen Teatterikesä-viikolla. 2015 -2016 vuosina toteutettavan hankkeen keskiössä ovat lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Projektissa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa Pirkanmaalta. Hanke toteutetaan Suomen kulttuurirahaston, OKM:n ja hankekumppanien rahoituksella. Hankkeen koordinoinnista vastaa Kulttuurikeskus PiiPoo.

Työpajapäivä Liikelaiturilla 5.8.2015

Tule tutustumaan TEIJO -hankkeen taidemenetelmiin itse kokeillen Tampereen teatterikesäviikon keskiviikkona 5.8. klo 10- 14 Liikelaiturilla (os. Yliopistonkatu 58 D, 1 krs. Tampere-taloa vastapäätä). Työpajoissa esitellään toiminnallisesti joitakin TEIJO- hankkeessa käytettäviä soveltavan- ja yhteisötaiteen menetelmiä.

Klo 10-10.45 Yhteisötanssityöpaja, ohjaaja Marjo Hämäläinen, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yhteisötanssityöpajassa saa maistiaisia omasta liikkeestä ja tanssista yhdessä muiden osallistujien kanssa rennossa ja turvallisessa ilmapiirissä tanssin iloa tavoitellen. Ei tarvita ennakkotietoa – tai taitoa. Tarvitaan liikkumiseen sopivat vaatteet, mieluiten paljaat jalat tai luistamattomat tossut. Tässä työpajassa riität sellaisena kuin olet. Työpajan opettajana toimii yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksesta.

Klo 11-11.45 Sosiaalisen sirkuksen työpaja, ohjaaja Kamilla Nisso, Sorin Sirkus
”Sukella sirkukseen! -työpajassa tutustutaan sirkuksen maailmaan hauskojen harjoitusten kautta ja ihmetellään erilaisia sirkusvälineitä. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta sirkustelusta, vaan mukaan tarvitset vain avoimen mielen. Sirkusta voidaan käyttää välineenä hyvinvoinnin lisäämiseen ja uuden oppimiseen monenlaisten ryhmien kanssa.

Klo 12-12.45 Teatterista voimaa vuorovaikutukseen, ohjaaja Petri Mäkipää, Teatteri Telakka
Työpajassa tutustutaan Teatteri Telakan ja Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n hankkeeseen ”Teatterista voimaa vuorovaikutukseen”. Työpaja sipaisu iholle ja virkistys mielelle. Sitähän vuorovaikutus on parhaimmillaan. Työpajaa johdattaa teatteriopettaja-näyttelijä Petri Mäkipää (TeM) yhdessä Hämeenkyrön toimintakeskuksen ryhmäläisten kanssa.

Klo 13-13.45 Yhteisönukketeatterityöpaja, ohjaaja Riku Laakkonen, Kulttuurikeskus PiiPoo
Työpajassa perehdytään esineanimointiin ja yhteisönukketeatterin perusteisiin ja tutkitaan miten esineiden maailma voi auttaa meitä kommunikoimaan toistemme kanssa ja kuinka tämä kommunikaatio on mahdollista meille kaikille. Tule tutustumaan nukketeatteriin ja kokeilemaan kuinka esineen elollistuminen tapahtuu.

Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Ilmoittaudu työpajaan Liikelaiturille viimeistään 10 minuuttia ennen työpajan alkua. Työpajan maksimi osallistujamäärä on 20 henkilöä/ työpaja.

Kati Outisen NIIN KAUAS KUIN OMAT SIIVET KANTAA monologiesitys kiertue ikäihmisten palvelukeskuksissa Pirkanmaalla 3.-7.8.

Niin kauas kuin omat siivet kantaa on Kati Outisen käsikirjoittama, ohjaama ja näyttelemä monologiesitys muistista ja minuudesta kiertää pirkanmaalaisissa palvelukeskuksissa Tampereella, Kangasalla ja Lempäälässä. Esityksiä on yhteensä yhdeksän. Tampereen keskustassa sijaitsevan Viola-kodin keskiviikon 5.8. klo 14 ja Koukkuniemen vanhainkodin juhlasalin esitykseen pe 7.8. klo 10.30 on varattu paikkakiintiö myös muulle yleisölle. Lippuja näihin kahteen esitykseen voi varata Teatterikesän toimistosta (OFF-ohjelmisto). Liput ovat maksuttomia, mutta niitä on hyvin rajattu määrä.

Esityksen päähenkilö Alli on työikäinen ihminen, jolla on diagnosoitu muistisairaus. Alli yrittää pärjätä uudessa elämäntilanteessa, jossa muistamattomuuden hetket ja arkinen elämä vaihtelevat. Allin uusi elämä on sarja hauskoja, absurdeja ja liikuttavia tilanteita, joissa Alli yrittää luovia parhaan kykynsä mukaan. Esitys luo siltaa järjen ja sydämen välille. Sen tarkoitus on antaa alkusysäys ymmärrykselle muistisairaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan välille, luoda samansuuntaista ajattelua keskustelun pohjaksi ja antaa eväitä ymmärtää toisen näkökulmaa. Esityksen kesto on n. 30 min. Esitys sai ensi-iltansa Muistiliiton tapahtumassa Oulussa marraskuussa 2014. Katso tästä teoksen esittely pdf-tiedostona

Lisätietoja Pilvi Kuitu, Kulttuurikeskus PiiPoo, 0400 433 722,
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi.

Lue lisää:
http://www.teatterikesa.fi/muu-ohjelmisto/tee-itse-taidetta-ja-osallistu/

http://www.teatterikesa.fi/off-tampere/ (julkaistaan heinäkuussa)

Tee itse taidetta ja osallistu -hankkeelle (TEIJO) 200 000 € Suomen Kulttuurirahastolta

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 200 000 € apurahan Kulttuurikeskus PiiPoon hallinnoiman Tee itse taidetta ja osallistu -hankkeen (TEIJO) toteuttamiseen vuosille 2015–2016. TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 41 000 euroa hankkeessa toteutettavan esiselvityksen valmistamiseen.

Lue lisää (lehdistötiedote kokonaisuudessaan, pdf)

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere