Taide kylässä -hanke

Taide kylässä -hankkeen taiteilijat: sellisti Elina Honkonen ja yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen.

Tampereen kaupunki avasi keväällä 2016 taiteen ammattilaisille avoimen ideakilpailun/- haun, jossa etsittiin uusia toimintamalleja ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus osallistui kilpailuun Taide kylässä -hankkeella, joka valittiin toteutettavaksi. Hanke alkoi vuoden 2016 marraskuussa ja kestää vuoden 2017 kesäkuun loppuun ja se toteutetaan Tampereella Multisillan ja Peltolammin alueilla yhdessä Etelä-Kaakon kotihoitoyksikön kanssa.

Taide kylässä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kotihoidon asiakkaiden sosiaalisten suhteiden- ja verkostojen synnyttäminen taiteen, taiteilijoiden ja kotihoidon henkilökunnan tukemana.

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua ikäihmisten yksinäisyydestä. Taide kylässä -hankkeessa yhtenä keskeisenä tavoitteena on ikäihmisten mahdollisen yksinäisyyden tunteen vähentäminen. Hanke suunnataan kotipalvelun asiakkaille, joilla ei ole vapaa-ajan toimintaa kodin ulkopuolella ja joille sosiaalisten verkostojen vahvistaminen on tärkeää.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksesta hankkeessa työskentelee yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen, muusikko, sellisti Elina Honkonen ja koordinaattorina tanssitaiteilija Tuula Linnusmäki. Aluekeskuksen tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen KOTI – KOTIKYLÄ – KYLÄKESKUS

KOTI vaiheessa taiteilijapari tekee kahtena päivänä viikossa kotikäyntejä kotihoidon henkilökunnan kanssa. Kotikäynnit kestävät koko hankkeen toimintajakson ajan. Kotikäyntien lukumäärä riippuu asiakkaan omista tarpeista ja toiveista. Taiteilijaparin vierailulle on ollut kova kysyntä. Tavoiteena on myös välittää kotihoidon työntekijöille taiteen kautta uudenlaisia kohtaamistapoja asiakkaan kanssa.

KOTIKYLÄ vaiheen tavoitteena on luoda mukana oleville ikäihmisille vertaistukiverkosto. Tampereen kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät runsaasti erilaista toimintaa, kuten luotsi-, ystävätoimintaa ja vertaistukea. Hankkeen tiimoilla pyritään siihen, että olemassa olevat palvelut ja asiakkaat kohtaavat. Tätä vaihetta ohjaa hankkeen koordinaattori yhdessä taiteilijoiden ja henkilökunnan sekä yhteistyökumppanien kanssa.

KYLÄKESKUS on hankkeen kolmas vaihe, jossa asiakas hänen niin halutessaan ohjataan yhteiseen yhteisölliseen toimintaan. Näitä palveluja ovat mm. korttelikerhot, palvelukeskus- ja kerhotoiminta, joissa myös hankkeen taiteilijat järjestävät säännöllisesti toimintapäiviä.

Taidetta, yhteistyötä ja kohtaamisia.
Ei vähempää kuin:

IHMINEN IHMISELLE – YHDESSÄ TOIMIEN KOHTI YHTEISÖLLISTÄ TULEVAISUUTTA

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/Taide kylässä hankkeen koordinaattori
Tuula Linnusmäki
tuula.linnusmaki (ät) sisasuomentanssi.fi

Hanketta voi seurata Facebookissa: http://www.facebook.com/taidekylassa

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere