Yhteisötanssi

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen yksi tärkeistä painopistealueista on yhteisötanssi. Yhteisötanssitoimintaa on toteutettu useiden eri projektien muodossa vuodesta 2004 lähtien. Keskeisiä kohderyhmiä toiminnalle ovat olleet erityislapset ja -nuoret, kyläyhteisöt, ikäihmiset ja kehitysvammaiset. Yhteisötanssiprojektit on toteutettu yhteistyössä kaupunkien, maakuntien sekä erilaisten yhdistysten – kuten Kehitysvammaliiton – kanssa. Vuonna 2010 aluekeskukselle myönnettiin Sastamalan vammaisneuvoston juhlavuoden tunnustus aluekeskuksen tekemästä työstä Muistolan koulun erityislasten kanssa.

Mitä yhteisötanssi on?

Yhteisötanssin tarkoituksena on lisätä kaikkien ihmisten mahdollisuutta tanssimiseen. Kaikki voivat ja osaavat liikkua tanssien, kukin omalla tavallaan. Yhteisötanssi soveltuu eri yhteisöihin mm. työpaikoille, päiväkoteihin, kouluihin sekä erilaisiin hoito/kuntoutuslaitoksiin.

Yhteisötanssitoiminta tähtää syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn lisääntymiseen, sosiaalisuuden ja liikunnallisuuden parantamiseen, sekä yksilön ja yhteisön vahvistamiseen.

Yhteisötanssin muodot muuttuvat ryhmän ja ohjaajan mukaan. Kunnioitus osallistujia kohtaan ja ryhmän kuuleminen kuitenkin toteutuu koko ajan.

Jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Etukäteen ei tarvitse osata mitään – halu kokeilla jotain uutta ja kiinnostus tanssiin ja liikkumiseen riittää!

YHTEISÖTANSSIA KAIKILLE

Yhteisötanssin ohjaajien rooli yhteisöissä on läsnäolo, tukeminen, rohkaisu ja kommunikointi liikkeellä. Tanssin avulla ohjaaja luo ja tarjoaa ihmisille uusia ulottuvuuksia kohdata arkea. Yhteisötanssi avaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja vuoro-vaikutukseen sekä luo kauneuden ja harmonian kokemuksia. Ohjaaja antaa mahdollisuuden kohdata ja kokea taide oma-kohtaisena elämyksenä, irrottamalla ihmisen nykyhetkestä ja arjesta taiteen kantavan voiman avulla.

60+ -yhteisötanssiryhmät

Vuonna 2010 Sisä-Suomen tanssin aluekeskus perusti yhdessä yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläisen kanssa 60+ -yhteisötanssiryhmän, joka oli – nimensä mukaisesti – suunnattu yli 60 -vuotaille naisille ja miehille. Ryhmä täyttyi ripeästi naisista, ja vaikka kiinnostusta riitti miestenkin puolelta, oli ryhmä vahvasti naisvaltainen. Paristakymmenestä 60-76 -vuotiaasta tanssijasta koostuva ryhmä on perustamisensa jälkeen ennättänyt esiintyä useissa eri tilaisuuksissa, kuten Yhteisötanssifestivaaleilla Tampereella elokuussa 2010.

Yhteisötanssissa juuri sen yhteisöllisyys on se voimavara, joka innostaa jatkuvaan liikkumiseen. Oma porukka motivoi ja kannustaa mukaan tanssiin:

”60+:ssa ihaninta on ollut yhteenkuuluvuus, nauru ja tekemisen meininki. Tanssi on todella vapauttavaa!” tiivistää 60+ -ryhmäläisten tuntoja 65-vuotias Tuula. Ja siitähän yhteisötanssissa pohjimmiltaan onkin kysymys: yhdessä tekemisestä ja tanssin vapauttavasta voimasta ikään tai fyysiseen suorituskykyyn katsomatta.

Ryhmän ohjaajana on toiminut yhteisötanssitaiteilija Marjo Hämäläinen, joka on pitkän linjan tanssin ammattilainen, tanssija, koreografi ja tanssinopettaja. Hämäläinen työskentelee kolmevuotisapurahallaan (2009-2011) erilaisten yhteisöjen kanssa koululaisista yli 60-vuotiaisiin, erityistä tukea tarvitsevista työyhteisöihin. Hän on Yhteisö tanssii ry:n puheenjohtaja.

Miesten 60+ -ryhmä aloittaa syksyllä 2011

Miesten 60 + ryhmä ”Tosimiehet” aloitti toimintansa elokuussa 2011. Sisä-Suomen tanssin aluekeskus perusti ryhmän yhdessä Marjo Hämäläisen kanssa, yhteistyössä mukana oli myös Kunnossa Kaiken Ikää -hanke. Ajatus miehille tarkoitettuun ryhmään syntyi Hämäläisen 60 +sekaryhmän harjoituksissa. Tosimiehissä miesten on helppo lähestyä tanssia tutussa – tai tutuksi tulevassa – miesporukassa. Tosimiehet jatkaa toimintaansa myös kevätkaudella 2012.

Lue lisää

Pirkanmaa ja Häme

Toiminnanjohtaja
Piia Kulin
gsm. 050 552 1138
piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

Postiosoite:
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Yliopistonkatu 58 D
33100 Tampere